Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vojtova metoda

10. 2. 2010

Vojtovou metodou se nazývá celý "Aktivační systém CNS (=centrální nervová soustava)", který obsahuje 3 základní složky:

 • Vývojová kineziologie
 • Diagnostika
 • Terapie

 

Prostřednictvím terapie Vojtovou metodou - tzv. reflexní lokomocí, je možné vracet (směřovat) do funkce svaly, které člověk při svém pohybu nedokáže vědomě používat. Reflexní lokomoce aktivuje oslabené a nepoužívané svaly a umožnuje souhru protilehlých svalových skupin. Využívá k tomu vrozeného pohybového programu CNS, který je při poruše funkce blokován. Aktivace se provádí v modelech reflexní otáčení a reflexní plazení, drážděním spouštových zon a není při ní žádoucí vědomá spolupráce pacienta, vybavuje se z podvědomí. Oslovuje svalové skupiny a jejich řazení tak, aby nedocházelo k sekundárním změnám a nabízí CNS nové, kineziologicky správné pohybové uspořádání. Jedinečná je v tom, že se s léčbou pohybového systému (při včasné diagnostice) může začít již v novorozeneckém období.

U dětí se terapii pod odborným vedením fyzioterapeuta učí rodiče a doma ji několikrát denně provádějí. Délka jedné cvičební jednotky se pohybuje kolem pěti až dvaceti minut, záleží na věku dítěte.

U dospělých jedinců s ICP je cílem terapie zmírnění obtíží a udržení stávajích pohybových funkcí. Obnova funkčních dovedností není, podle možností, vyloučena. Záleží na věku, typu postižení a vitalitě. Při lehčím onemocnění (např. vertebrogenní potíže) je možné obtíže minimalizovat. K vlastní terapii je zapotřebí druhé osoby, která je rovněž pro domácí vedení aktivace instruována fyzioterapeutem. Dávkování je zcela individuální.

Vojtova metoda je v České republice rozšířená a známá, ale přesto péče o dospělé pacienty někdy zůstává skrytá. Zaznívají nezasvěcené hlasy, i z řad odborné veřejnosti, že Vojtova metoda je jen pro děti.


Indikace k aktivaci reflexní lokomocí:

 • ICP (=infantilní cerebelární paréza) - je též známá pod zkratkou DMO (=dětská mozková obrna), což je nesprávně neboť nejde o úplnou obrnu
 • CKP (=centrální koordinační porucha)
 • dysplazie kyčelní
 • stav po CMP - mozkové mrtvici
 • roztroušená skleroza
 • poúrazové stavy, včetně stavu po úrazu páteře a míchy
 • rozštěp páteře
 • fixované asymetrické držení hlavy (=tortikolis)
 • periferní parézy
 • jiná neurologická onemocnění
 • syndrom zmrzlého ramene (periartritida)
 • artrogrypoza
 • pes eguinovarus congenitus
 • skolioza
 • vadné držení těla dětí i dospělých
 • vertebrogenní obtíže - bolesti, blokády
 • bolesti hlavy - způsobené špatným postavením krční páteře


 

V rámci činnosti Společnosti se pro zájemce o reflexní Vojtovu terapii snažíme mapovat působení vyškolených terapeutů v této technice po celé ČR a na Slovensku. Vzhledem k platnosti zákona na ochranu osobních údajů zde nemůžeme zveřejnit jejich adresy a telefony, proto se obracejte na stránky www.rl-corpus.cz , kde je seznam absolventů kurzu Vojtovy metody.

zdroj: www.vojtovaspolecnost.cz/vmetoda.php