Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 Jana Makovcová - Maminko, nezpívej

Obrazek

Nakladatelství ALMI vydává knihu české autorky Jany Makovcové, matky dvou malých dětí. Jedno z nich je postiženo autismem, dětskou mozkovou obrnou a epilepsií. Ani druhé není bez problémů.
Kniha „Maminko, nezpívej“ je současný a skutečný příběh. Jana Makovcová popisuje rané dětství svých synů i to, jak vnímá svět kolem sebe její autistický syn. Čtivou formou seznamuje čtenáře s životem rodičů, vychovávajících „začarované“ děti. Je to příběh o mateřské „dovolené“, lásce a naději. Kniha, napsaná s nadhledem a humorem, není určena jen rodičům a příbuzným postižených dětí, nepochybně osloví i ty, kteří mají děti zdravé.

Autorka má svůj blog www.postizenedeti.cz.

 

Ukázka z knihy:

 

O trpělivosti,naději a tulipách...

Pro postižené dítě není ani tak důležité kolik lékařů jej vyšetří a jak přesně se stanoví jeho diagnóza. Není důležité kolik navštíví léčitelů a terapií. Nejpřínosnější pro jeho vývoj a rozvoj je to, zda se mu někdo denně věnuje a pracuje s ním. Taková každodenní práce leží na bedrech rodičů a je to asi to nejtěžší břemeno, které rodič postiženého dítěte nese. Pro mne JE nejtěžší.

Není lehké vyrovnat se s tím, že dítě není zdravé a nedosáhne v některých oblastech dovedností zdravých dětí. Že třeba nebude nikdy vidět, slyšet, chodit nebo chápat lidskou řeč. Ale ještě těžší je vyrovnat se s každodenní, nikdy nekončící, prací.
 
Rehabilitujte, masírujte, procvičujte slovní zásobu a porozumění, protahujte svaly, zlepšujte hybnost jazyka a úst, dělejte dechová cvičení, dělejte grafomotorická cvičení, zlepšujte jemnou motoriku. Dělejte to denně, Vaše dítě to potřebuje! Tak nějak vypadají doporučení všech specialistů, ke kterým chodíme.
 
Ano jistě, řeknete si asi, když to dítěti pomůže, dělala bych to. Takový zápřah se však dá vydržet pár měsíců, ne několik let. Já to nedokážu.
 
Nedávno jsem svou únavu z neustálého cvičení a procvičování probírala s jinou maminkou postiženého dítěte. Ona mi na to řekla:
 
Pořád jsem čekala..až začne lézt, až se postaví, až udělá první krok. Pořád jsem si myslela, že až ..., tak ta všechna práce skončí. Že si odpočinu. Trvalo mi několik let, než jsem pochopila, že to je už na celý život.
 
Když jsem cvičila se synem čtyřikrát denně Vojtovku bylo to těžké. Přinutit se několikrát denně cvičit, každý den, den za dnem, bez přestávky. Světlé chvilky v těch dlouhých měsících byly jen doby očkování. Po očkování se několik dní nesmí cvičit. Hurá! Radost z takové přestávky byla srovnatelná s radostí z vytouženého vánočního dárku.
Kde neustále brát motivaci s dítětem pracovat? A co když se dítě nezlepšuje nebo jen opravdu mizivě? Kde brát motivaci, když není vidět výsledek?
 
Chci, aby má práce měla smysl. Jsem netrpělivá. Mám se prý učit trpělivosti. Mé děti mne učí trpělivosti. Tak, jako mé tulipány.
 
Máme tu těžkou a neúrodnou půdu, že je téměř nemožné ji porýt rýčem, i když je nasáklá několikadenním deštěm. Když je sucho, je tvrdá jak kámen.
 
Na podzim jsem vysázela cibule tulipánů. Nevěřila jsem ale, že by mohly skutečně na jaře vyrůst.
 
Začalo jaro. Tráva zatím nerostla, ale tulipány, kupodivu, vyrašily. Při procházce vesnicí jsem zjistila, že všechny zahrady mají krásné zelené trávníky a jsou poseté vzrostlými tulipány a narcisy. Mé tulipány, jen o pár metrů dál, však byly dva lístky kousíček nad zemí. „Nevykvetou“, řekla jsem si. „Půda je špatná.“
 
Ale za pár dnů, ty maličké rostlinky, začaly kvést. Tulipány jsou rozkvetlé jako ostatní, jen o něco menší. Ale stále rostou, pomalu, ale rostou. Vypadá to, v našich podmínkách, jako zázrak. Každý den se na ně dívám, abych tomu uvěřila.
 
Mé děti jistě dokáží to, co ty hloupé tulipány. Bude jim to trvat trochu déle, ale vykvetou.
 
Vždycky, až si budu zase zoufat, vzpomenu si na letošní tulipány. Abych uvěřila. A můžeme pak tomu říkat třeba ...zázrak.

 

 

 ****************************************************************************************************

 

 

PhDr. Helena Chvátalová - Jak se žije dětem s postižením

 

popis:
Čtrnáct rozhovorů s rodiči dětí s postižením nechává nahlédnout do problematiky pěti typů postižení. Všechny rozhovory se dotýkají tří základních okruhů problémů, s kterými se rodiče takových dětí musí zabývat. Prvním problémem je vyrovnávání se skutečností, že narozené dítě je jiné, než byly rodičovské představy, a pak cesta k bezpodmínečnému přijetí dítěte. Druhým problémem jsou otázky týkající se vzdělávání dítěte: Jak zařídit školní docházku, je vhodná integrace, kdy a jak? A konečně třetím, nikoli však nejmenším, problémem je zajištění budoucího života dítěte s těžkým postižením. Co s ním bude, až se rodiče o ně nebudou moci starat? Každý mladý člověk má přirozenou touhu se od rodičů odpoutat, v případě postižení či nemoci je tento proces nesmírně ztížen, ne-li přímo znemožněn. Jaké jsou možnosti zaměstnávání lidí s postižením, jak je společnost ochotna je přijmout?

 

**************************************************************************************************

 

Jana Hašplová - Masáže dětí a kojenců

popis:
Postup při masáži, masáže jednotlivých částí těla, masáže v těhotenství a masáže novorozence, masáže u nemocných dětí.
Názorné a přehledné uvedení do techniky masáží dětí a kojenců určené ať už pro výukové kurzy, pro profesionální pracovníky i pro samotné rodiče. Po teoretickém uvedení do problematiky masáží (účinnost masáží u zdravých i nemocných dětí, význam doteku jako součásti komunikace s dítětem, souvislosti a aroma- a muzikoterapií...) tvoří jádro knihy vlastní technika masáže, jež je ilustrována na cca. 75 fotografiích, které zájemcům pomohou osvojit si vlastní postup.

ukázka:
Nemějme strach dotýkat se novorozených dětí. Na hřejivé pohlazení ten čerstvě narozený človíček dychtivě čeká. Vždyť porod je jednou z nejdramatičtějších situací, které za svůj život prožije. Prodrat se úzkými porodními cestami z teplého a bezpečného světa matčina lůna a rychle se přizpůsobit samostatnému životu v oslňujícím, hlučném, studeném a velikém světě ho stálo mnoho námahy a energie. Když ho mámina ruka pohladila, mohl se přisát, přitulit, slyšet tep jejího srdce, uklidnil se a opět našel rovnováhu. Během 24 hodin pokleslo množství stimulačního hormonu na normální hladinu a novorozenec (pokud nenastaly jiné komplikace) dostal na celý život do vínku schopnost se normálně učit a rozvíjet, zvládat stres, střídat zátěž a úlevu.
Děti, které nebyly z nejrůznějších důvodů ihned po porodu u maminky, aby se jich dotýkala a hladila je, nepocítily úlevu a uvolnění řadu dnů i týdnů po narození. Musí se teprve naučit uvolněně odpočívat. Dlouhotrvající napětí a stres v organismu blokují nově vznikající nervové spoje, rozvoj a učení. Podílejí se na dalších, následně vzniklých fyzických i psychických poruchách.
Láskyplné doteky jsou pro tělesnou a duševní pohodu kojence nezbytné a i v těchto případech jsou masáže velmi účinnou ozdravnou metodou. Je prokázáno, že i nedonošené děti se vyvíjejí rychleji, jsou-li pravidelně masírovány. A jistě není náhodou, že u mnohých národů, jejichž život je více propojen s přírodou, se masáž kojence pokládá za běžnou součást péče o dítě. Řada prvků, jež jsou začleněny do naší masáže, vychází právě z těchto tradic. U kojenců se masáž provádí velmi jemně, v prvních třech týdnech života spíše jen roztíráme olej a masírujeme jen náznakově. Při masáži končetin můžeme místo táhlých a krouživých pohybů užít zpočátku kroužkování. Končetinu obejmeme palcem a ukazováčkem a lehce sevřeme do kroužku, uvolníme, prsty posuneme a stisk opakujeme. V souladu s působením masáže postupujeme nejdříve odstředivě a potom dostředivě. Do konce prvního měsíce života dítěte postupně přidáváme dále popsané prvky masáže. Snažíme se celou sestavu projít každý den. Pokud je to možné, provádíme ji zhruba půl hodiny po krmení, v době, kdy je dítě v dobré náladě. Účinek masáže umocníme, prodloužíme-li relaxaci dítěte v příjemně teplé koupeli.
Vy i vaše dítě potřebujete trochu času ke zvládnutí sestavy a k získání pocitu uvolnění. Ale zakrátko ztratíte nejistotu a dítě vám svým chováním dá najevo svou spokojenost. Bude sledovat váš pohled, bude se na vás usmívat a nastavovat tělíčko vašemu hlazení.
Všimnete si, že dítě po masáži lépe usíná, je klidnější, netrpí bolestmi bříška, je méně nemocné, dobře naladěné, veselejší a mazlivější. Masáž se ve vaší rodině stane rituálem radosti, pohody a štěstí.

Doplněno fotografiemi, lze zakoupit i s videokazetou.

 

**************************************************************************************************

 

Anne-Marguerite Vexiau - Dej mi ruku, ať mohu mluvit

 

 

Ruka

Ruka pro mne zvolená

Ruka zvolená, abych mluvila

Ruka vyvolená, aby se žilo a aby se hlásil život všech postižených

Ruka roztrhaná nemocí

A ruka zvětšená každou volbou žít život volby a štěstí

Ruka líbezná a ruka vybraná, aby uvolnila lásku

Abych se lehce vyrovnala jiným

Polovina ode mne samotné

Omezovaná v životě prožít radost

Ruka živá a ruka zpívající

A zimomřivá ruka, která žije a tvoří život a lásku Volím tvou ruku, abych přešla smrt a nechala zemřít smrt A změnila život A já zůstávám sama sebou Zimomřivá a zpívající volím tvou ruku, abych mluvila.

Karolínka Jousselinová

 

Technika, jež umožňuje „nemluvícím“ osobám komunikovat pomocí„podané ruky“, resp. pomocí fyzické dopomoci asistenta – facilitátora(nejčastěji rodiče, učitele či logopeda), se odborně nazývá facilitovaná čiusnadňovaná komunikace.

Facilitovanou komunikaci lze charakterizovat jako podpůrnoukomunikační techniku využívanou zejména v zahraničí (např. ve Francii,Austrálii, Itálii, Izraeli…) a zároveň jako techniku umožňující jedincům s diagnózou autismus, těžká mentální retardace či dětská mozková obrna, popř.dětem, mládeži a dospělým s jiným vývojovým postižením navázat komunikaci s okolím.

V podstatě se jedná o komunikaci „usnadněnou“ facilitátorem, jehož úkolem je zabezpečit podporu polohy ruky, a to nejčastěji ukazováčku tak, aby se daný jedinec mohl vyjadřovat pomocí ukazování na konkrétní předměty, obrázky či písmena. V případě, že je však uživatel facilitované komunikacen schopen používat odděleně svůj ukazováček, fyzická podpora asistenta se může minimalizovat až na úroveň zápěstí nebo přední části paže.

 O facilitované komunikaci (dále FK) se vede v současné době mnoho diskusí. Tato technika má jak svoje odpůrce, tak i svoje obhájce. Podle argumentů obhájců FK, zpravidla rodičů dětí s těžkým zdravotním postižením a některých pedagogů, představuje FK alternativní formu komunikace, která úspěšně rozvíjí komunikační proces těžce zdravotně postiženého dítěte; jeho schopnost vyjadřovat myšlenky, názory a pocity. Napomáhá budovat jeho vlastní identitu a integrovat je do společnosti. Naproti tomu odpůrci FK hovoří o její nespolehlivosti, nevědeckosti a o ovlivnitelnosti realizace této techniky asistentem. Anne-Marguerite Vexiauová, propagátorka facilitované komunikace, se ve své knize Dej mi ruku, ať mohu mluvit snaží ve třiceti kapitolách techniku FK přiblížit jak odborné, tak i široké laické veřejnosti, zejména pak rodičům těžce zdravotně postižených dětí s narušenou komunikační schopností. Autorka se příliš nezaměřuje na vlastní popis podstaty techniky facilitované komunikace, ale spíše na vymezení jejího významu, sociálního a socializačního dopadu pro její uživatele a zároveň věnuje poměrně velký prostor také prezentaci sdělení uživatelů FK, jež autorka sama zaznamenala (nejčastěji pomocí využití komunikátoru s výstupem na tiskárnu) hem terapeutických sezení se svými klienty . Anne-Marguerite Vexiau ve své knize také několikrát zdůrazňuje roli rodiče jako partnera odborně vyškoleného facilitátora při usnadňované komunikaci, který má za úkol danou techniku adaptovat a aplikovat do každodenních aktivit dítěte s komunikačním handicapem, přičemž akcentuje partnerský a zpětnovazebný vztah mezi uživatelem, rodičem – asistentem a osobou terapeuta – facilitátora, který zabezpečuje zaškolení rodičů – asistentů i další zdárný průběh FK.

Facilitovaná komunikace, představuje jednu z aplikovatelných forem alternativní a augmentativní komunikace, která otevírá nové cesty v komunikaci lidem a s lidmi s těžkým zdravotním postižením a přispívá tak k humanizaci a normalizaci jejich života a jako taková si jistě zaslouží pozornost nejenom ze strany laické, ale i odborné veřejnosti.

 zdroj: epedagog.upol.cz/eped4.2004/recenze02.pdf

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Meet, be inspired, communicate and continue flirting!

(Alexten, 31. 8. 2020 15:50)

Meet, be inspired, communicate and continue flirting!
Follow the link https://bit.ly/3gsovBe

Inform

(LeslieGophy, 29. 8. 2020 17:52)

welcome

https://ali.ski/3-L3XU


Если хотите добиться результата обращайтесь на Tutoronline!!
Очень понятно, доступно организованный сайт. Особенно поразило то,
что при планировании занятий учитывается временной пояс.
У меня вообще создалось впечатление, что его организовал человек,
у которого в голове всё чётко разложено по полочкам.
Ответ на обращение online поступает незамедлительно.
И отдельное спасибо учителю математики Марку Ботневу.
Он действительно может найти общий язык с любым ребёнком.
Уж я-то знаю, что в лице моего дорогого чада ему досталось.
Благодаря Марку мы сегодня можем планировать будущее и стремиться к
осуществлению Мечты. Спасибо.
Александр
https://fas.st/c1_jrM

Info news

(Kennethpam, 27. 8. 2020 23:41)

Welcome

https://ali.ski/tGxxgs
Поступила в университет на заочную форму обучения.
Экзамен по языку уже через несколько месяцев, а знания английского -
скудные (воспоминания школьных уроков). Стала заниматься по часу в неделю.
Обучаться по скайпу с TutorOnline было очень удобно.
Ольга определила мой уровень знаний, выяснила максимально желаемый результат за тот короткий период,
за который мне необходимо было подготовиться к экзамену,
и выстроила индивидуальный подход к изучению предмета. Было видно,
что преподаватель очень тщательно готовилась к урокам.
Она всегда внимательна и корректна.
Благодаря таким занятиям я сдала экзамен на "5"!!!!!
Огромное спасибо за терпение, поддержку и оказанное внимание!!!
Юлия Шиманская
https://fas.st/c1_jrM

Passive income equals free money

(Alexten, 9. 8. 2020 2:57)

https://bit.ly/33wZRwj Passive income equal to free money https://clck.ru/Q83ec

Reliable service, generating income, which gives members with passive income from online advertising revenue.
It's easy for members ... Just select your banners and watch the money slowly flow into your account every minute. You won't believe how quickly this stacks up.
https://clck.ru/Q86Hx


JOIN 1K DAILY PROFESSIONAL INNER CYCLE
Are you prepared to make a income of greater than a thousand euros consistent with day?
Ride the Bitcoin wave and earn guaranteed € a thousand consistent with day https://bit.ly/33wZRwj
Now you can start rading Forex without investing money! Forex contests - start from zero!
Forex contests - start from zero! Unique contests - begin trading without investing real money!
Get real money for free! https://clck.ru/Q86PS

Join any time! Get a money prize!
This is your only chance to become financially free! The best way to earn! https://clck.ru/Q83ea

A man from germany has shared his financial secret. This information from a banker turned the financial word upside down!
How can you earn 500 Euro just in 30 minutes? Hurry up to become rich, while there is a chance.
Why rich people can bypass the system? The banking secret has been revealed! https://clck.ru/Q86nX

24-hour income! This method is something you won’t resist! Real money! No scam!
A new way to earn has been revealed on the web! Click and find out more!
Earn money in no time!
An easy way to earn online! Get 593 Euro in 20 minutes! https://clck.ru/Q86q2

I earned $100 in 15 minutes! Everyone can do it! The money will start growing like mushrooms after the rain!
Find out NOW - a REAl free way to become financially independent!
Do you know a way to earn your first million? Watch the video and find out! https://clck.ru/Q86tP

Онлайн мониторинг распространения коронавируса

(Joshuabourb, 27. 7. 2020 21:26)

Статистика заражений коронавируса https://karta-coronavirusa.info/426-mintrans-predupredil-o-roste-cen-na-aviabilety-iz-za-socialnoy-distancii.html

Карта заражений коронавируса

(DonaldIColo, 24. 7. 2020 17:27)

Карта заболеваний коронавируса https://coronavirus-poslednee.ru/koronavirus-poslednie-novosti-i-karta-v-burkina-faso.html

Обязательно посетите наш сайт

(Michaelunomy, 21. 7. 2020 14:46)

HoOkAh MaGic наш официальный бренд
Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
и возможно приобрести кальяны и всё для них.
Доставка по всей России
Бесплатная консультация
Отправка в день заказа
Персональные скидки
Строго 18+

Latest news distribution coronavirus

(Thomasdak, 9. 7. 2020 8:45)

Map infections coronavirus https://coronavirus-world-map.net/statistics-in-the-republic-of-buryatia.html

Графики распространения коронавируса

(DavidRax, 8. 7. 2020 23:56)

Новости заражений коронавируса https://coronavirus-novosti.info/poslednie-novosti-i-statistika-na-karte-v-tverskoy-oblasti.html

Rassismus-Skandal an Berliner Rossmann-Kasse

(MoonViper, 27. 6. 2020 16:50)

Sie sollten diesen Artikel lesen. Es ist wichtig!1(A#D5gt8x6!WGIHAzum

Rassismus bei Rossmann: schwarzer Kundin wird Kartenbetrug vorgeworfen, weil der Name darauf deutsch ist. Polizei droht ihr vor ihrem Kind mit Gefängnis: “Sprechen Sie überhaupt deutsch? Deutsche Sprache, schwere Sprache.”
https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/rassismus-skandal-an-berliner-rossmann-kasse - https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/rassismus-skandal-an-berliner-rossmann-kasse

8#HbmBqrs53n импрост

(Bennysub, 26. 6. 2020 21:24)

Секрет евреев: Еврейские мужчины лечат простатит за 2-3 недели!
Один раз в жизни! Раз и навсегда! Узнаем как... https://txxzdxru.diarymaria.com/

7 Как Лечить Простатит Дома Видео

(Bennysub, 28. 4. 2020 17:34)

Секрет евреев: Еврейские мужчины лечат простатит за 2-3 недели!
Один раз в жизни! Раз и навсегда! Узнаем как... https://txxzdxru.diarymaria.com/

Comparison of Currency Exchange Brokers

(Forexeryday, 22. 3. 2020 2:46)

currency-trading-brokers.com/forex-comparisons-ratings-reviews-azerbaijan.html Yaxşı brokerləri-maklerləri üçün ticarəti bitcoin.

classic easy forex heb main

(Forexscot, 6. 3. 2020 20:58)

forex icreg https://currency-trading-brokers.com/forex-comparisons-ratings-reviews-united-kingdom-australia-new-zealand.html

Simple Ways to Lower Blood Distress

(ARishactizadia, 8. 10. 2018 8:47)

Pression arterielle est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre determination bat, il pompe le sang par vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-du-cialis-sur-internet/

High blood pressure symptoms

(Alieliamma, 30. 7. 2018 8:23)

Torsion bras de quelqu'un est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang par de vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-cialis-pour-homme-yves/