Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 Jana Makovcová - Maminko, nezpívej

Obrazek

Nakladatelství ALMI vydává knihu české autorky Jany Makovcové, matky dvou malých dětí. Jedno z nich je postiženo autismem, dětskou mozkovou obrnou a epilepsií. Ani druhé není bez problémů.
Kniha „Maminko, nezpívej“ je současný a skutečný příběh. Jana Makovcová popisuje rané dětství svých synů i to, jak vnímá svět kolem sebe její autistický syn. Čtivou formou seznamuje čtenáře s životem rodičů, vychovávajících „začarované“ děti. Je to příběh o mateřské „dovolené“, lásce a naději. Kniha, napsaná s nadhledem a humorem, není určena jen rodičům a příbuzným postižených dětí, nepochybně osloví i ty, kteří mají děti zdravé.

Autorka má svůj blog www.postizenedeti.cz.

 

Ukázka z knihy:

 

O trpělivosti,naději a tulipách...

Pro postižené dítě není ani tak důležité kolik lékařů jej vyšetří a jak přesně se stanoví jeho diagnóza. Není důležité kolik navštíví léčitelů a terapií. Nejpřínosnější pro jeho vývoj a rozvoj je to, zda se mu někdo denně věnuje a pracuje s ním. Taková každodenní práce leží na bedrech rodičů a je to asi to nejtěžší břemeno, které rodič postiženého dítěte nese. Pro mne JE nejtěžší.

Není lehké vyrovnat se s tím, že dítě není zdravé a nedosáhne v některých oblastech dovedností zdravých dětí. Že třeba nebude nikdy vidět, slyšet, chodit nebo chápat lidskou řeč. Ale ještě těžší je vyrovnat se s každodenní, nikdy nekončící, prací.
 
Rehabilitujte, masírujte, procvičujte slovní zásobu a porozumění, protahujte svaly, zlepšujte hybnost jazyka a úst, dělejte dechová cvičení, dělejte grafomotorická cvičení, zlepšujte jemnou motoriku. Dělejte to denně, Vaše dítě to potřebuje! Tak nějak vypadají doporučení všech specialistů, ke kterým chodíme.
 
Ano jistě, řeknete si asi, když to dítěti pomůže, dělala bych to. Takový zápřah se však dá vydržet pár měsíců, ne několik let. Já to nedokážu.
 
Nedávno jsem svou únavu z neustálého cvičení a procvičování probírala s jinou maminkou postiženého dítěte. Ona mi na to řekla:
 
Pořád jsem čekala..až začne lézt, až se postaví, až udělá první krok. Pořád jsem si myslela, že až ..., tak ta všechna práce skončí. Že si odpočinu. Trvalo mi několik let, než jsem pochopila, že to je už na celý život.
 
Když jsem cvičila se synem čtyřikrát denně Vojtovku bylo to těžké. Přinutit se několikrát denně cvičit, každý den, den za dnem, bez přestávky. Světlé chvilky v těch dlouhých měsících byly jen doby očkování. Po očkování se několik dní nesmí cvičit. Hurá! Radost z takové přestávky byla srovnatelná s radostí z vytouženého vánočního dárku.
Kde neustále brát motivaci s dítětem pracovat? A co když se dítě nezlepšuje nebo jen opravdu mizivě? Kde brát motivaci, když není vidět výsledek?
 
Chci, aby má práce měla smysl. Jsem netrpělivá. Mám se prý učit trpělivosti. Mé děti mne učí trpělivosti. Tak, jako mé tulipány.
 
Máme tu těžkou a neúrodnou půdu, že je téměř nemožné ji porýt rýčem, i když je nasáklá několikadenním deštěm. Když je sucho, je tvrdá jak kámen.
 
Na podzim jsem vysázela cibule tulipánů. Nevěřila jsem ale, že by mohly skutečně na jaře vyrůst.
 
Začalo jaro. Tráva zatím nerostla, ale tulipány, kupodivu, vyrašily. Při procházce vesnicí jsem zjistila, že všechny zahrady mají krásné zelené trávníky a jsou poseté vzrostlými tulipány a narcisy. Mé tulipány, jen o pár metrů dál, však byly dva lístky kousíček nad zemí. „Nevykvetou“, řekla jsem si. „Půda je špatná.“
 
Ale za pár dnů, ty maličké rostlinky, začaly kvést. Tulipány jsou rozkvetlé jako ostatní, jen o něco menší. Ale stále rostou, pomalu, ale rostou. Vypadá to, v našich podmínkách, jako zázrak. Každý den se na ně dívám, abych tomu uvěřila.
 
Mé děti jistě dokáží to, co ty hloupé tulipány. Bude jim to trvat trochu déle, ale vykvetou.
 
Vždycky, až si budu zase zoufat, vzpomenu si na letošní tulipány. Abych uvěřila. A můžeme pak tomu říkat třeba ...zázrak.

 

 

 ****************************************************************************************************

 

 

PhDr. Helena Chvátalová - Jak se žije dětem s postižením

 

popis:
Čtrnáct rozhovorů s rodiči dětí s postižením nechává nahlédnout do problematiky pěti typů postižení. Všechny rozhovory se dotýkají tří základních okruhů problémů, s kterými se rodiče takových dětí musí zabývat. Prvním problémem je vyrovnávání se skutečností, že narozené dítě je jiné, než byly rodičovské představy, a pak cesta k bezpodmínečnému přijetí dítěte. Druhým problémem jsou otázky týkající se vzdělávání dítěte: Jak zařídit školní docházku, je vhodná integrace, kdy a jak? A konečně třetím, nikoli však nejmenším, problémem je zajištění budoucího života dítěte s těžkým postižením. Co s ním bude, až se rodiče o ně nebudou moci starat? Každý mladý člověk má přirozenou touhu se od rodičů odpoutat, v případě postižení či nemoci je tento proces nesmírně ztížen, ne-li přímo znemožněn. Jaké jsou možnosti zaměstnávání lidí s postižením, jak je společnost ochotna je přijmout?

 

**************************************************************************************************

 

Jana Hašplová - Masáže dětí a kojenců

popis:
Postup při masáži, masáže jednotlivých částí těla, masáže v těhotenství a masáže novorozence, masáže u nemocných dětí.
Názorné a přehledné uvedení do techniky masáží dětí a kojenců určené ať už pro výukové kurzy, pro profesionální pracovníky i pro samotné rodiče. Po teoretickém uvedení do problematiky masáží (účinnost masáží u zdravých i nemocných dětí, význam doteku jako součásti komunikace s dítětem, souvislosti a aroma- a muzikoterapií...) tvoří jádro knihy vlastní technika masáže, jež je ilustrována na cca. 75 fotografiích, které zájemcům pomohou osvojit si vlastní postup.

ukázka:
Nemějme strach dotýkat se novorozených dětí. Na hřejivé pohlazení ten čerstvě narozený človíček dychtivě čeká. Vždyť porod je jednou z nejdramatičtějších situací, které za svůj život prožije. Prodrat se úzkými porodními cestami z teplého a bezpečného světa matčina lůna a rychle se přizpůsobit samostatnému životu v oslňujícím, hlučném, studeném a velikém světě ho stálo mnoho námahy a energie. Když ho mámina ruka pohladila, mohl se přisát, přitulit, slyšet tep jejího srdce, uklidnil se a opět našel rovnováhu. Během 24 hodin pokleslo množství stimulačního hormonu na normální hladinu a novorozenec (pokud nenastaly jiné komplikace) dostal na celý život do vínku schopnost se normálně učit a rozvíjet, zvládat stres, střídat zátěž a úlevu.
Děti, které nebyly z nejrůznějších důvodů ihned po porodu u maminky, aby se jich dotýkala a hladila je, nepocítily úlevu a uvolnění řadu dnů i týdnů po narození. Musí se teprve naučit uvolněně odpočívat. Dlouhotrvající napětí a stres v organismu blokují nově vznikající nervové spoje, rozvoj a učení. Podílejí se na dalších, následně vzniklých fyzických i psychických poruchách.
Láskyplné doteky jsou pro tělesnou a duševní pohodu kojence nezbytné a i v těchto případech jsou masáže velmi účinnou ozdravnou metodou. Je prokázáno, že i nedonošené děti se vyvíjejí rychleji, jsou-li pravidelně masírovány. A jistě není náhodou, že u mnohých národů, jejichž život je více propojen s přírodou, se masáž kojence pokládá za běžnou součást péče o dítě. Řada prvků, jež jsou začleněny do naší masáže, vychází právě z těchto tradic. U kojenců se masáž provádí velmi jemně, v prvních třech týdnech života spíše jen roztíráme olej a masírujeme jen náznakově. Při masáži končetin můžeme místo táhlých a krouživých pohybů užít zpočátku kroužkování. Končetinu obejmeme palcem a ukazováčkem a lehce sevřeme do kroužku, uvolníme, prsty posuneme a stisk opakujeme. V souladu s působením masáže postupujeme nejdříve odstředivě a potom dostředivě. Do konce prvního měsíce života dítěte postupně přidáváme dále popsané prvky masáže. Snažíme se celou sestavu projít každý den. Pokud je to možné, provádíme ji zhruba půl hodiny po krmení, v době, kdy je dítě v dobré náladě. Účinek masáže umocníme, prodloužíme-li relaxaci dítěte v příjemně teplé koupeli.
Vy i vaše dítě potřebujete trochu času ke zvládnutí sestavy a k získání pocitu uvolnění. Ale zakrátko ztratíte nejistotu a dítě vám svým chováním dá najevo svou spokojenost. Bude sledovat váš pohled, bude se na vás usmívat a nastavovat tělíčko vašemu hlazení.
Všimnete si, že dítě po masáži lépe usíná, je klidnější, netrpí bolestmi bříška, je méně nemocné, dobře naladěné, veselejší a mazlivější. Masáž se ve vaší rodině stane rituálem radosti, pohody a štěstí.

Doplněno fotografiemi, lze zakoupit i s videokazetou.

 

**************************************************************************************************

 

Anne-Marguerite Vexiau - Dej mi ruku, ať mohu mluvit

 

 

Ruka

Ruka pro mne zvolená

Ruka zvolená, abych mluvila

Ruka vyvolená, aby se žilo a aby se hlásil život všech postižených

Ruka roztrhaná nemocí

A ruka zvětšená každou volbou žít život volby a štěstí

Ruka líbezná a ruka vybraná, aby uvolnila lásku

Abych se lehce vyrovnala jiným

Polovina ode mne samotné

Omezovaná v životě prožít radost

Ruka živá a ruka zpívající

A zimomřivá ruka, která žije a tvoří život a lásku Volím tvou ruku, abych přešla smrt a nechala zemřít smrt A změnila život A já zůstávám sama sebou Zimomřivá a zpívající volím tvou ruku, abych mluvila.

Karolínka Jousselinová

 

Technika, jež umožňuje „nemluvícím“ osobám komunikovat pomocí„podané ruky“, resp. pomocí fyzické dopomoci asistenta – facilitátora(nejčastěji rodiče, učitele či logopeda), se odborně nazývá facilitovaná čiusnadňovaná komunikace.

Facilitovanou komunikaci lze charakterizovat jako podpůrnoukomunikační techniku využívanou zejména v zahraničí (např. ve Francii,Austrálii, Itálii, Izraeli…) a zároveň jako techniku umožňující jedincům s diagnózou autismus, těžká mentální retardace či dětská mozková obrna, popř.dětem, mládeži a dospělým s jiným vývojovým postižením navázat komunikaci s okolím.

V podstatě se jedná o komunikaci „usnadněnou“ facilitátorem, jehož úkolem je zabezpečit podporu polohy ruky, a to nejčastěji ukazováčku tak, aby se daný jedinec mohl vyjadřovat pomocí ukazování na konkrétní předměty, obrázky či písmena. V případě, že je však uživatel facilitované komunikacen schopen používat odděleně svůj ukazováček, fyzická podpora asistenta se může minimalizovat až na úroveň zápěstí nebo přední části paže.

 O facilitované komunikaci (dále FK) se vede v současné době mnoho diskusí. Tato technika má jak svoje odpůrce, tak i svoje obhájce. Podle argumentů obhájců FK, zpravidla rodičů dětí s těžkým zdravotním postižením a některých pedagogů, představuje FK alternativní formu komunikace, která úspěšně rozvíjí komunikační proces těžce zdravotně postiženého dítěte; jeho schopnost vyjadřovat myšlenky, názory a pocity. Napomáhá budovat jeho vlastní identitu a integrovat je do společnosti. Naproti tomu odpůrci FK hovoří o její nespolehlivosti, nevědeckosti a o ovlivnitelnosti realizace této techniky asistentem. Anne-Marguerite Vexiauová, propagátorka facilitované komunikace, se ve své knize Dej mi ruku, ať mohu mluvit snaží ve třiceti kapitolách techniku FK přiblížit jak odborné, tak i široké laické veřejnosti, zejména pak rodičům těžce zdravotně postižených dětí s narušenou komunikační schopností. Autorka se příliš nezaměřuje na vlastní popis podstaty techniky facilitované komunikace, ale spíše na vymezení jejího významu, sociálního a socializačního dopadu pro její uživatele a zároveň věnuje poměrně velký prostor také prezentaci sdělení uživatelů FK, jež autorka sama zaznamenala (nejčastěji pomocí využití komunikátoru s výstupem na tiskárnu) hem terapeutických sezení se svými klienty . Anne-Marguerite Vexiau ve své knize také několikrát zdůrazňuje roli rodiče jako partnera odborně vyškoleného facilitátora při usnadňované komunikaci, který má za úkol danou techniku adaptovat a aplikovat do každodenních aktivit dítěte s komunikačním handicapem, přičemž akcentuje partnerský a zpětnovazebný vztah mezi uživatelem, rodičem – asistentem a osobou terapeuta – facilitátora, který zabezpečuje zaškolení rodičů – asistentů i další zdárný průběh FK.

Facilitovaná komunikace, představuje jednu z aplikovatelných forem alternativní a augmentativní komunikace, která otevírá nové cesty v komunikaci lidem a s lidmi s těžkým zdravotním postižením a přispívá tak k humanizaci a normalizaci jejich života a jako taková si jistě zaslouží pozornost nejenom ze strany laické, ale i odborné veřejnosti.

 zdroj: epedagog.upol.cz/eped4.2004/recenze02.pdf

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

дизайн сайта новосибирск

(LouisItexy, 26. 5. 2022 10:23)

https://www.metooo.io/u/628d23e3362156116b6b1226

сердечный сайт charuni.ru

(EdwardsEm, 25. 5. 2022 18:45)

благоприятный вебсайт https://charuni.ru/galereya/

дизайн сайта новосибирск

(LouisItexy, 25. 5. 2022 14:55)

https://linkgeanie.com/profile/strawmaraca9

Law firm

(turkishci, 25. 5. 2022 9:29)

turkey lawyer

Купить Шишки в Москве? Телеграмм - @FIRST_SHOP Шишки Купить. Телеграмм - @FIRST_SHOP

(ThomaskaHyday, 25. 5. 2022 8:53)

Купить Шишки в Москве? Телеграмм - @FIRST_SHOP Шишки Купить. Телеграмм - @FIRST_SHOP


ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop


Купить Шишки в Москве,
Сколько стоит Шишки в Москве,
Как купить Шишки в Москве,
Где купить Шишки в Москве,
Купить Шишки в Москве,
Сколько стоит КУРЕВО Шишки в Москве,
Купить КУРЕВО Шишки в Москве,
Цена на КУРЕВО Шишки в Москве,
Купить героин в Москве,
Купить экстази в Москве,
Купить шишки в Москве,
Купить гашиш в Москве,
Купить мефедрон в Москве,
Купить экстази в Москве,
Купить МДМА в Москве,
Купить лсд в Москве,
Купить фен в Москве,
Купить скорость альфа в Москве,
Купить гидропонику в Москве,
Купить метамфетамин в Москве,
Купить эйфоретики в Москве,
Купить закладки в Москве,
Купить ШИШКИ закладкой в Москве

Купить Метамфетамин в Москве? Телеграмм - @FIRST_SHOP Метамфетамин Купить. Телеграмм - @FIRST_SHOP

(Josephinbiava, 24. 5. 2022 10:34)

Купить Метамфетамин в Москве? Телеграмм - @FIRST_SHOP Метамфетамин Купить. Телеграмм - @FIRST_SHOP


ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop


Купить Метамфетамин в Москве,
Сколько стоит Метамфетамин в Москве,
Как купить Метамфетамин в Москве,
Где купить Метамфетамин в Москве,
Купить Метамфетамин в Москве,
Сколько стоит МЕТ в Москве,
Купить МЕТ в Москве,
Цена на МЕТ в Москве,
Купить героин в Москве,
Купить экстази в Москве,
Купить шишки в Москве,
Купить гашиш в Москве,
Купить мефедрон в Москве,
Купить экстази в Москве,
Купить МДМА в Москве,
Купить лсд в Москве,
Купить фен в Москве,
Купить скорость альфа в Москве,
Купить гидропонику в Москве,
Купить метамфетамин в Москве,
Купить эйфоретики в Москве,
Купить закладки в Москве,
Купить МЕТАМФЕТАМИН закладкой в Москве

Law firm

(lawfirmtr, 24. 5. 2022 7:51)

Attorney Turkey

ONLY THE BEST

(RubenBon, 24. 5. 2022 5:00)

:::::::::::::::: ONLY THE BEST ::::::::::::::::

Content from TOR websites Magic Kingdom, TLZ,
Childs Play, Baby Heart, Giftbox, Hoarders Hell,
OPVA, Pedo Playground, GirlsHUB, Lolita City
More 3000 videos and 20000 photos girls and boys


h**p://gg.gg/xtdz2
h**p://url.pm/PwIlz
h**p://gurl.pro/9t0nuz


Complete series LS, BD, YWM, Liluplanet
Sibirian Mouse, St. Peterburg, Moscow
Kids Box, Fattman, Falkovideo, Bibigon
Paradise Birds, GoldbergVideo, BabyJ


h**p://gg.gg/xtdz7
h**p://v.ht/Qdyqg
h**p://cutt.us/SpGJZ


Cat Goddess, Deadpixel, PZ-magazine
Tropical Cuties, Home Made Model (HMM)
Fantasia Models, Valya and Irisa, Syrup
Buratino, Red Lagoon Studio, Studio13

Caution!
ALL premium big parts rar
(mix.part01..) or huge
archives - scam. Paylinks
(bit_ly lmy_de aww_su and
other) - virus. Be careful.
-----------------
-----------------
000A000201

reduslim

(Alfredcig, 23. 5. 2022 18:03)

https://comeperdpeso.blogspot.com/2022/05/wie-kann-man-20-kg-in-einem-monat.html

Купить Гашиш в Москве? Телеграмм - @FIRST_SHOP Гашиш Купить. Телеграмм - @FIRST_SHOP

(PhillipsNuh, 23. 5. 2022 15:25)

Купить Гашиш в Москве? Телеграмм - @FIRST_SHOP Гашиш Купить. Телеграмм - @FIRST_SHOP


ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop


Купить Гашиш в Москве,
Сколько стоит Гашиш в Москве,
Как купить Гашиш в Москве,
Где купить Гашиш в Москве,
Купить Гашиш в Москве,
Сколько стоит ГАШ в Москве,
Купить ГАШ в Москве,
Цена на ГАШ в Москве,
Купить героин в Москве,
Купить экстази в Москве,
Купить шишки в Москве,
Купить гашиш в Москве,
Купить мефедрон в Москве,
Купить экстази в Москве,
Купить МДМА в Москве,
Купить лсд в Москве,
Купить фен в Москве,
Купить скорость альфа в Москве,
Купить гидропонику в Москве,
Купить метамфетамин в Москве,
Купить эйфоретики в Москве,
Купить закладки в Москве,
Купить ГАШИШ закладкой в Москве

Не хватает эротических фантазий или слабое желание - покупайте Виагру в Петербурге экономично.

(Indiafarmpt, 23. 5. 2022 9:20)

Как грамотно подойти к вопросу эректильной дисфункции?

В такие непростые времена, в которые сейчас приходится жить, очень важно не потерять веру в себя и свою мужскую силу.
Очень многие вещи были отодвинуты на второй и третий план, в частности, сексуальные отношения.
Наша команда, как всегда на страже Вашего мужского благополучия и здоровья.
Мы не оставим Вас один на один с интимной проблемой и боязнью быть отвергнутым в случае неудач в постели.
Во времена, когда от России отворачиваются Западные партнеры-ублюдки, Индия как всегда протягивает руку помощи и помогает импортозаместить оригинальные препараты Виагры, Сиалиса и Левитры "фашистского" бренда Пфайзер.
Индийские дженерики Виагры - Силденафил 100 и 200 мг, Sialis - Tadalafil 20 и 40 мг, Левитра - Варденафил 20 мг. в наличии в Санкт-Петербурге.
Препараты данной группы ЭД помогают безусловно и эффективно побеждать эректильную дисфункцию любого генеза, в виду психических расстройств и проблем или физиологических, возрастных изменений - сразу с первой таблетки.

Если Вы юноша старше 18 лет и боитесь первого секса, на помощь приходят дженерики Виагры или Сиалиса - страх будет повержен, а подруга будет стонать от восторга! Гарантия успеха - 100%, в противном случае 100% возврат!
Если Вы мужчина 30-50 лет, и просто планировали удивить свою подругу безудержным сексом на всю ночь - Вам опять к нам. Дженерики Виагры творят чудеса!
Мужчинам за 60 - мы посоветуем взять дженерик Левитры, так как он более мягко работает и практически не имеет никаких побочных явлений в виде головной боли, покраснения лица и заложенности носа.
Также не грузит сердечно-сосудистую систему организма.
Всем глубоких оргазмов и добра!

Купить Героин в Москве? Телеграмм - @FIRST_SHOP Героин Купить. Телеграмм - @FIRST_SHOP

(ArthurciHoalt, 22. 5. 2022 21:20)

Купить Героин в Москве? Телеграмм - @FIRST_SHOP Героин Купить. Телеграмм - @FIRST_SHOP


ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop


Купить Героин в Москве,
Сколько стоит Героин в Москве,
Как купить Героин в Москве,
Где купить Героин в Москве,
Купить Героин в Москве,
Сколько стоит ГЕРУ в Москве,
Купить ГЕРУ в Москве,
Цена на ГЕРУ в Москве,
Купить героин в Москве,
Купить экстази в Москве,
Купить шишки в Москве,
Купить гашиш в Москве,
Купить мефедрон в Москве,
Купить экстази в Москве,
Купить МДМА в Москве,
Купить лсд в Москве,
Купить фен в Москве,
Купить скорость альфа в Москве,
Купить гидропонику в Москве,
Купить метамфетамин в Москве,
Купить эйфоретики в Москве,
Купить закладки в Москве,
Купить ГЕРОИН закладкой в Москве

дизайн сайта новосибирск

(LouisItexy, 22. 5. 2022 13:12)

https://kem.knitism.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://freelanceshop.org/

kauneushoito cosmetic

(PutinGod, 22. 5. 2022 7:33)

https://www.belmabeautycenter.fi/
https://morelife.fi/
https://www.kauneushoitolavillatuila.fi/
https://www.sannabc.fi/
https://kauneuskeskusfenix.fi/kauneushoitola-kauniainen/
https://bluelagoon.fi/liike/blue-lagoon-iso-omena/
https://lachica.fi/iso-omena/
https://lachica.fi/la-chica-tapiola-ainoa/
https://mariacare.fi/

Центр биржевых технологий

(JamesDrafT, 22. 5. 2022 7:19)

Центр биржевых технологий
136

15 декабря 2016

Одесса

Доверительный
Если вы хотите,чтобы вас обокрали.Не заплатили вам зарплату.Заставили открыть на себя частного предпринимателя и платить со своего кармана налоги в налоговую.Вам прямая дорога в ЦБТ. Штрафы по любому поводу.При чем штрафы от 50 уе и выше.Это при зарплате 300уе.Хамство руководства.Постоянные переработки.Самое главное - люди эти не честные!ЕСЛИ ВЫ НЕ ВРАГ СЕБЕ И СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ,ОБХОДИТЕ ИХ МИМО!
0

Нам очень важна ваша поддержка
Стать патроном
Отправить крипту
Отправить деньги
Мерч Antijob
8 Комментариев
Создайте или войдите в аккаунт, чтобы комментрировать
Анна 20 марта 2021 12:37:15
Даже уголовные дела, которые ведутся против создателя ЦБТ Телетрейд, не могут заставить одуматься сотрудников
Показать полностью
Ответить
0
Руслан 19 марта 2021 18:05:47
Беспринципность ЦБТ просто поражает. Мало того, что Центр Биржевых Технологий свою обучающую программу ухудшает каждый год, в чем я и мои друзья уже убедились на собственном опыте, так он по-прежнему
Показать полностью
Ответить
0
Владимир 18 марта 2021 10:57:37
Я видел разные отзывы про Центр Биржевых Технологий, и разные ответы представителей этой компании на те отзывы, но то, что в последнее время сочиняет эта компания, на голову не налазет! Это ЦТБ являет
Показать полностью
Ответить
0
Василий 7 декабря 2017 05:58:44
Прикольно, что у нас есть такие компании, которые обучают торговать. Я ходил в центр биржевых технологий на обучение в прошлом месяце. Все курсы длились две недели. За это время нам рассказали о том,
Показать полностью
Ответить
0
Алекс 26 марта 2019 14:09:56
Левый коммент в стиле ЦБТ. Они любят себе везде писать хорошие комменты на ютюбе. Только вот просчитались немного с городом, ляпнули киевский коммент в Одессу. Или я живу в Одессе на другой планете, г
Показать полностью
Ответить
0
Станислав 20 ноября 2017 02:32:59
В прошлом году я устроился на работу в центре биржевых технологий в Одессе, офис у них на вице адмирала Жукова, 14, недалеко от греческой площади. Офис конечно красивый они себе сделали, видно, что но
Показать полностью
Ответить
0
hone 7 марта 2017 17:59:44
Доброго всем дня!я работал в так называемой компании центр биржевых технологий а по старому они назывались телетрейд и я вам скажу что это просто шарашкина кантора,которая за счет своих клиентов построила себе 5-ти этажный бизнес центр WS ))) вы только посмотрите какое громкое название WS(Wall Street) и еще рядом 3-х этажную гостиницу.Такие шарлатаны как они должны сидеть в тюрьме. В этой компании работают как они любят себя называть профессионалы с большой буквы а на самом деле просто полнейшие дилетанты,там безусловно есть талантливые ребята которые работают и еще не разобрались в какой гадючник они попали но когда они поймут то сразу уходят от них .Они заманивают к себе большой зарплатой но по факту они находят кучу причин оштрафовать вас на 50 или 100 $ при ЗП 300 и при этом еще говорят скажи спасибо что не 150$ Я имел счастье общаться с многими начальниками но там есть такие уникумы что просто нет слов.Самый большой начальник в "" это Эльвира Александровна большая шишка которая практически все рабочее время проводила в салоне красоты на маникюре или выщупывала себе брови или Леонид начальник компьютерного отдела который думает что он самый умный и ходит по центру как напыщенный индюк и полирует свою лысину до блеска .Я надеюсь что наша милиция в скором будущем возьмется за вас и вы получите за все так сказать хорошее что вы сделали...
Скрыть
Ответить
0
ghost 29 апреля 2017 03:44:38
всем доброго дня! хочу вас предупредить что бы вы не шли работать в телетреид особенно на 4 этаж там работает упырь по имени лёня да да именно с маленькой буквы "л",он думает что он самый умный а

Купить Кокаин в Москве? Телеграмм - @FIRST_SHOP Кокаин Купить. Телеграмм - @FIRST_SHOP

(Anthonyzreinc, 22. 5. 2022 2:09)

Купить Кокаин в Москве? Телеграмм - @FIRST_SHOP Кокаин Купить. Телеграмм - @FIRST_SHOP


ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop


Купить Кокаин в Москве,
Сколько стоит Кокаин в Москве,
Как купить Кокаин в Москве,
Где купить Кокаин в Москве,
Купить Кокаин в Москве,
Сколько стоит КОКС в Москве,
Купить КОКС в Москве,
Цена на КОКОС в Москве,
Купить героин в Москве,
Купить экстази в Москве,
Купить шишки в Москве,
Купить гашиш в Москве,
Купить мефедрон в Москве,
Купить экстази в Москве,
Купить МДМА в Москве,
Купить лсд в Москве,
Купить фен в Москве,
Купить скорость альфа в Москве,
Купить гидропонику в Москве,
Купить метамфетамин в Москве,
Купить эйфоретики в Москве,
Купить закладки в Москве,
Купить КОКАИН закладкой в Москве

bluelagoon putin king

(PutinImperator, 21. 5. 2022 19:26)

https://www.belmabeautycenter.fi/
https://morelife.fi/
https://www.kauneushoitolavillatuila.fi/
https://www.sannabc.fi/
https://kauneuskeskusfenix.fi/kauneushoitola-kauniainen/
https://bluelagoon.fi/liike/blue-lagoon-iso-omena/
https://lachica.fi/iso-omena/
https://lachica.fi/la-chica-tapiola-ainoa/
https://mariacare.fi/

Купить Мефедрон в Москве? Телеграмм - @FIRST_SHOP Мефедрон Купить. Телеграмм - @FIRST_SHOP

(GregorypRok, 21. 5. 2022 6:42)

Купить Мефедрон в Москве? Телеграмм - @FIRST_SHOP Мефедрон Купить. Телеграмм - @FIRST_SHOP


ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop

ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/first_shop


Купить Мефедрон в Москве,
Сколько стоит Мефедрон в Москве,
Как купить Мефедрон в Москве,
Где купить Мефедрон в Москве,
Купить Мефедрон в Москве,
Сколько стоит Меф в Москве,
Купить МЕФ в Москве,
Цена на Мефчик в Москве,
Купить героин в Москве,
Купить экстази в Москве,
Купить шишки в Москве,
Купить гашиш в Москве,
Купить мефедрон в Москве,
Купить экстази в Москве,
Купить МДМА в Москве,
Купить лсд в Москве,
Купить фен в Москве,
Купить скорость альфа в Москве,
Купить гидропонику в Москве,
Купить метамфетамин в Москве,
Купить эйфоретики в Москве,
Купить закладки в Москве,
Купить МЕФ закладкой в Москве

Over 30,000+ new customers per month from YouTube

(Melvindouth, 20. 5. 2022 21:09)

https://telegra.ph/How-to-get-more-than-1000-customers-per-day-to-any-business-from-YouTube-03-31-2?86841
https://telegra.ph/How-to-get-more-than-1000-customers-per-day-to-any-business-from-YouTube-03-31-4?97688
https://telegra.ph/How-to-get-more-than-1000-customers-per-day-to-any-business-from-YouTube-03-31-5?59583
https://telegra.ph/How-to-get-more-than-1000-customers-per-day-to-any-business-from-YouTube-03-31-2?41867
https://telegra.ph/How-to-get-more-than-1000-customers-per-day-to-any-business-from-YouTube-03-31?89626

дизайн сайта новосибирск

(LouisItexy, 20. 5. 2022 11:45)

https://kaf24.mephi.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://freelanceshop.org/


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95

následující »