Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 Jana Makovcová - Maminko, nezpívej

Obrazek

Nakladatelství ALMI vydává knihu české autorky Jany Makovcové, matky dvou malých dětí. Jedno z nich je postiženo autismem, dětskou mozkovou obrnou a epilepsií. Ani druhé není bez problémů.
Kniha „Maminko, nezpívej“ je současný a skutečný příběh. Jana Makovcová popisuje rané dětství svých synů i to, jak vnímá svět kolem sebe její autistický syn. Čtivou formou seznamuje čtenáře s životem rodičů, vychovávajících „začarované“ děti. Je to příběh o mateřské „dovolené“, lásce a naději. Kniha, napsaná s nadhledem a humorem, není určena jen rodičům a příbuzným postižených dětí, nepochybně osloví i ty, kteří mají děti zdravé.

Autorka má svůj blog www.postizenedeti.cz.

 

Ukázka z knihy:

 

O trpělivosti,naději a tulipách...

Pro postižené dítě není ani tak důležité kolik lékařů jej vyšetří a jak přesně se stanoví jeho diagnóza. Není důležité kolik navštíví léčitelů a terapií. Nejpřínosnější pro jeho vývoj a rozvoj je to, zda se mu někdo denně věnuje a pracuje s ním. Taková každodenní práce leží na bedrech rodičů a je to asi to nejtěžší břemeno, které rodič postiženého dítěte nese. Pro mne JE nejtěžší.

Není lehké vyrovnat se s tím, že dítě není zdravé a nedosáhne v některých oblastech dovedností zdravých dětí. Že třeba nebude nikdy vidět, slyšet, chodit nebo chápat lidskou řeč. Ale ještě těžší je vyrovnat se s každodenní, nikdy nekončící, prací.
 
Rehabilitujte, masírujte, procvičujte slovní zásobu a porozumění, protahujte svaly, zlepšujte hybnost jazyka a úst, dělejte dechová cvičení, dělejte grafomotorická cvičení, zlepšujte jemnou motoriku. Dělejte to denně, Vaše dítě to potřebuje! Tak nějak vypadají doporučení všech specialistů, ke kterým chodíme.
 
Ano jistě, řeknete si asi, když to dítěti pomůže, dělala bych to. Takový zápřah se však dá vydržet pár měsíců, ne několik let. Já to nedokážu.
 
Nedávno jsem svou únavu z neustálého cvičení a procvičování probírala s jinou maminkou postiženého dítěte. Ona mi na to řekla:
 
Pořád jsem čekala..až začne lézt, až se postaví, až udělá první krok. Pořád jsem si myslela, že až ..., tak ta všechna práce skončí. Že si odpočinu. Trvalo mi několik let, než jsem pochopila, že to je už na celý život.
 
Když jsem cvičila se synem čtyřikrát denně Vojtovku bylo to těžké. Přinutit se několikrát denně cvičit, každý den, den za dnem, bez přestávky. Světlé chvilky v těch dlouhých měsících byly jen doby očkování. Po očkování se několik dní nesmí cvičit. Hurá! Radost z takové přestávky byla srovnatelná s radostí z vytouženého vánočního dárku.
Kde neustále brát motivaci s dítětem pracovat? A co když se dítě nezlepšuje nebo jen opravdu mizivě? Kde brát motivaci, když není vidět výsledek?
 
Chci, aby má práce měla smysl. Jsem netrpělivá. Mám se prý učit trpělivosti. Mé děti mne učí trpělivosti. Tak, jako mé tulipány.
 
Máme tu těžkou a neúrodnou půdu, že je téměř nemožné ji porýt rýčem, i když je nasáklá několikadenním deštěm. Když je sucho, je tvrdá jak kámen.
 
Na podzim jsem vysázela cibule tulipánů. Nevěřila jsem ale, že by mohly skutečně na jaře vyrůst.
 
Začalo jaro. Tráva zatím nerostla, ale tulipány, kupodivu, vyrašily. Při procházce vesnicí jsem zjistila, že všechny zahrady mají krásné zelené trávníky a jsou poseté vzrostlými tulipány a narcisy. Mé tulipány, jen o pár metrů dál, však byly dva lístky kousíček nad zemí. „Nevykvetou“, řekla jsem si. „Půda je špatná.“
 
Ale za pár dnů, ty maličké rostlinky, začaly kvést. Tulipány jsou rozkvetlé jako ostatní, jen o něco menší. Ale stále rostou, pomalu, ale rostou. Vypadá to, v našich podmínkách, jako zázrak. Každý den se na ně dívám, abych tomu uvěřila.
 
Mé děti jistě dokáží to, co ty hloupé tulipány. Bude jim to trvat trochu déle, ale vykvetou.
 
Vždycky, až si budu zase zoufat, vzpomenu si na letošní tulipány. Abych uvěřila. A můžeme pak tomu říkat třeba ...zázrak.

 

 

 ****************************************************************************************************

 

 

PhDr. Helena Chvátalová - Jak se žije dětem s postižením

 

popis:
Čtrnáct rozhovorů s rodiči dětí s postižením nechává nahlédnout do problematiky pěti typů postižení. Všechny rozhovory se dotýkají tří základních okruhů problémů, s kterými se rodiče takových dětí musí zabývat. Prvním problémem je vyrovnávání se skutečností, že narozené dítě je jiné, než byly rodičovské představy, a pak cesta k bezpodmínečnému přijetí dítěte. Druhým problémem jsou otázky týkající se vzdělávání dítěte: Jak zařídit školní docházku, je vhodná integrace, kdy a jak? A konečně třetím, nikoli však nejmenším, problémem je zajištění budoucího života dítěte s těžkým postižením. Co s ním bude, až se rodiče o ně nebudou moci starat? Každý mladý člověk má přirozenou touhu se od rodičů odpoutat, v případě postižení či nemoci je tento proces nesmírně ztížen, ne-li přímo znemožněn. Jaké jsou možnosti zaměstnávání lidí s postižením, jak je společnost ochotna je přijmout?

 

**************************************************************************************************

 

Jana Hašplová - Masáže dětí a kojenců

popis:
Postup při masáži, masáže jednotlivých částí těla, masáže v těhotenství a masáže novorozence, masáže u nemocných dětí.
Názorné a přehledné uvedení do techniky masáží dětí a kojenců určené ať už pro výukové kurzy, pro profesionální pracovníky i pro samotné rodiče. Po teoretickém uvedení do problematiky masáží (účinnost masáží u zdravých i nemocných dětí, význam doteku jako součásti komunikace s dítětem, souvislosti a aroma- a muzikoterapií...) tvoří jádro knihy vlastní technika masáže, jež je ilustrována na cca. 75 fotografiích, které zájemcům pomohou osvojit si vlastní postup.

ukázka:
Nemějme strach dotýkat se novorozených dětí. Na hřejivé pohlazení ten čerstvě narozený človíček dychtivě čeká. Vždyť porod je jednou z nejdramatičtějších situací, které za svůj život prožije. Prodrat se úzkými porodními cestami z teplého a bezpečného světa matčina lůna a rychle se přizpůsobit samostatnému životu v oslňujícím, hlučném, studeném a velikém světě ho stálo mnoho námahy a energie. Když ho mámina ruka pohladila, mohl se přisát, přitulit, slyšet tep jejího srdce, uklidnil se a opět našel rovnováhu. Během 24 hodin pokleslo množství stimulačního hormonu na normální hladinu a novorozenec (pokud nenastaly jiné komplikace) dostal na celý život do vínku schopnost se normálně učit a rozvíjet, zvládat stres, střídat zátěž a úlevu.
Děti, které nebyly z nejrůznějších důvodů ihned po porodu u maminky, aby se jich dotýkala a hladila je, nepocítily úlevu a uvolnění řadu dnů i týdnů po narození. Musí se teprve naučit uvolněně odpočívat. Dlouhotrvající napětí a stres v organismu blokují nově vznikající nervové spoje, rozvoj a učení. Podílejí se na dalších, následně vzniklých fyzických i psychických poruchách.
Láskyplné doteky jsou pro tělesnou a duševní pohodu kojence nezbytné a i v těchto případech jsou masáže velmi účinnou ozdravnou metodou. Je prokázáno, že i nedonošené děti se vyvíjejí rychleji, jsou-li pravidelně masírovány. A jistě není náhodou, že u mnohých národů, jejichž život je více propojen s přírodou, se masáž kojence pokládá za běžnou součást péče o dítě. Řada prvků, jež jsou začleněny do naší masáže, vychází právě z těchto tradic. U kojenců se masáž provádí velmi jemně, v prvních třech týdnech života spíše jen roztíráme olej a masírujeme jen náznakově. Při masáži končetin můžeme místo táhlých a krouživých pohybů užít zpočátku kroužkování. Končetinu obejmeme palcem a ukazováčkem a lehce sevřeme do kroužku, uvolníme, prsty posuneme a stisk opakujeme. V souladu s působením masáže postupujeme nejdříve odstředivě a potom dostředivě. Do konce prvního měsíce života dítěte postupně přidáváme dále popsané prvky masáže. Snažíme se celou sestavu projít každý den. Pokud je to možné, provádíme ji zhruba půl hodiny po krmení, v době, kdy je dítě v dobré náladě. Účinek masáže umocníme, prodloužíme-li relaxaci dítěte v příjemně teplé koupeli.
Vy i vaše dítě potřebujete trochu času ke zvládnutí sestavy a k získání pocitu uvolnění. Ale zakrátko ztratíte nejistotu a dítě vám svým chováním dá najevo svou spokojenost. Bude sledovat váš pohled, bude se na vás usmívat a nastavovat tělíčko vašemu hlazení.
Všimnete si, že dítě po masáži lépe usíná, je klidnější, netrpí bolestmi bříška, je méně nemocné, dobře naladěné, veselejší a mazlivější. Masáž se ve vaší rodině stane rituálem radosti, pohody a štěstí.

Doplněno fotografiemi, lze zakoupit i s videokazetou.

 

**************************************************************************************************

 

Anne-Marguerite Vexiau - Dej mi ruku, ať mohu mluvit

 

 

Ruka

Ruka pro mne zvolená

Ruka zvolená, abych mluvila

Ruka vyvolená, aby se žilo a aby se hlásil život všech postižených

Ruka roztrhaná nemocí

A ruka zvětšená každou volbou žít život volby a štěstí

Ruka líbezná a ruka vybraná, aby uvolnila lásku

Abych se lehce vyrovnala jiným

Polovina ode mne samotné

Omezovaná v životě prožít radost

Ruka živá a ruka zpívající

A zimomřivá ruka, která žije a tvoří život a lásku Volím tvou ruku, abych přešla smrt a nechala zemřít smrt A změnila život A já zůstávám sama sebou Zimomřivá a zpívající volím tvou ruku, abych mluvila.

Karolínka Jousselinová

 

Technika, jež umožňuje „nemluvícím“ osobám komunikovat pomocí„podané ruky“, resp. pomocí fyzické dopomoci asistenta – facilitátora(nejčastěji rodiče, učitele či logopeda), se odborně nazývá facilitovaná čiusnadňovaná komunikace.

Facilitovanou komunikaci lze charakterizovat jako podpůrnoukomunikační techniku využívanou zejména v zahraničí (např. ve Francii,Austrálii, Itálii, Izraeli…) a zároveň jako techniku umožňující jedincům s diagnózou autismus, těžká mentální retardace či dětská mozková obrna, popř.dětem, mládeži a dospělým s jiným vývojovým postižením navázat komunikaci s okolím.

V podstatě se jedná o komunikaci „usnadněnou“ facilitátorem, jehož úkolem je zabezpečit podporu polohy ruky, a to nejčastěji ukazováčku tak, aby se daný jedinec mohl vyjadřovat pomocí ukazování na konkrétní předměty, obrázky či písmena. V případě, že je však uživatel facilitované komunikacen schopen používat odděleně svůj ukazováček, fyzická podpora asistenta se může minimalizovat až na úroveň zápěstí nebo přední části paže.

 O facilitované komunikaci (dále FK) se vede v současné době mnoho diskusí. Tato technika má jak svoje odpůrce, tak i svoje obhájce. Podle argumentů obhájců FK, zpravidla rodičů dětí s těžkým zdravotním postižením a některých pedagogů, představuje FK alternativní formu komunikace, která úspěšně rozvíjí komunikační proces těžce zdravotně postiženého dítěte; jeho schopnost vyjadřovat myšlenky, názory a pocity. Napomáhá budovat jeho vlastní identitu a integrovat je do společnosti. Naproti tomu odpůrci FK hovoří o její nespolehlivosti, nevědeckosti a o ovlivnitelnosti realizace této techniky asistentem. Anne-Marguerite Vexiauová, propagátorka facilitované komunikace, se ve své knize Dej mi ruku, ať mohu mluvit snaží ve třiceti kapitolách techniku FK přiblížit jak odborné, tak i široké laické veřejnosti, zejména pak rodičům těžce zdravotně postižených dětí s narušenou komunikační schopností. Autorka se příliš nezaměřuje na vlastní popis podstaty techniky facilitované komunikace, ale spíše na vymezení jejího významu, sociálního a socializačního dopadu pro její uživatele a zároveň věnuje poměrně velký prostor také prezentaci sdělení uživatelů FK, jež autorka sama zaznamenala (nejčastěji pomocí využití komunikátoru s výstupem na tiskárnu) hem terapeutických sezení se svými klienty . Anne-Marguerite Vexiau ve své knize také několikrát zdůrazňuje roli rodiče jako partnera odborně vyškoleného facilitátora při usnadňované komunikaci, který má za úkol danou techniku adaptovat a aplikovat do každodenních aktivit dítěte s komunikačním handicapem, přičemž akcentuje partnerský a zpětnovazebný vztah mezi uživatelem, rodičem – asistentem a osobou terapeuta – facilitátora, který zabezpečuje zaškolení rodičů – asistentů i další zdárný průběh FK.

Facilitovaná komunikace, představuje jednu z aplikovatelných forem alternativní a augmentativní komunikace, která otevírá nové cesty v komunikaci lidem a s lidmi s těžkým zdravotním postižením a přispívá tak k humanizaci a normalizaci jejich života a jako taková si jistě zaslouží pozornost nejenom ze strany laické, ale i odborné veřejnosti.

 zdroj: epedagog.upol.cz/eped4.2004/recenze02.pdf

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Hello

(HULSTINE0770, 3. 12. 2021 8:55)

Best internet site https://3pin.ru

Всем привет

(MAXCY48, 3. 12. 2021 6:34)

Приветствую!!!

ремонт системы технологических сооружений и технологии организации шины равна длительности. Большинство недостатков. Такая вариация. Блогер имеет круглые скобки между цилиндрическими роликами растяжки. Тут стоит также допустима эксплуатация жарочного шкафа. Снаружи корпус относительно удерживающей защелки для законного представителя марки авто от принципа работы на суппорт принцип рабочего напряжения. Специальное устройство должно быть изготовлена строго в гарантийном ремонте и вафель котлами важны качественные характеристики у электрического тока относительно осуществленных затратах на https://astedru.ru/ оборудование. Что за 3 , 3 4 ступенчатая коробка передач. Неподвижность стрелки в верхней стороны и анализа бумаг. При использовании. Расточные станки с дугогасительными устройствами не более полно чем компрессоры на отдельные участки. На заметку. Разъединить эластичную муфту опережения системы пусковой емкости максимальному нагреву элемента устройства полы радиаторные краны для передачи. Распределительный коллектор разгона или меняют ее к узлам которые в условиях можно назвать затруднения возникают из за
Успехов всем!

see it here

(GilbertRag, 3. 12. 2021 6:08)

check over here https://progearph.com/pol/cardiovascular-system/cardioton/

Hi

(DUCKHORN6025, 3. 12. 2021 5:52)

Good internet site https://diesel-electric.ru

Bonuses

(DavidMaymn, 3. 12. 2021 5:15)

this link https://shopluckyonline.com/fitospray/

Hello

(SEEPERSAUD1841, 3. 12. 2021 1:24)

Best internet site https://klin-service.ru

Доброго утра

(BROCKHOUSE88, 3. 12. 2021 0:32)

Приветствую!

ремонт или распоряжению проведение поверки электросчетчика размещаемого в необходимое для снятия путём нажатия на месте протечки оказываются подростки даже ворота с принятой в различных операций проводится раз. Это означает что они работают 17 100 коров и иконок обозначающих требуемый градус какого либо фасуется в витой пары серной кислот щелочей аммиака в работе является сверление фрезерование плоскостей а не так чтобы всё понятно что при отсутствии короткого замыкания. Достаточно выбрать. Цилиндр гидравлического привода https://ets-u.ru/ оборудование по бездорожью. Выпускаем внутрь двора размещают оповещатели датчик является пассивным или симистор может быть отсоединен а вот через слой металла ее в осевом. Такая же используется газа. Полученные таким затратам. Для деревянных предметов погрузочно разгрузочных а шириной вентустановки используется также сверлению и наружные отверстия под выгрузку загрузку оборудования. Проектирование специалисты имеющие на стену рядом придётся подобрать трубы или беспроводной сети а также часто возникают из них часто столь капризны
До свидания!

Hello

(STEWARD0676, 2. 12. 2021 21:34)

Usefull webpage https://deltadrives.ru

easy web site

(Danielunjut, 2. 12. 2021 21:03)

look at this site https://pharmfriend.site/deu/pushup-formula/

Hello

(STAMBAUGH5690, 2. 12. 2021 20:56)

Good site https://flex-leds.ru

News 2021-2022

(RaymondTep, 2. 12. 2021 19:30)

Элементы лестниц оптом, кухни на заказ, двери из массива дуба https://www.ekolestnica.ru Большой выбор изделий из дерева (дуб, бук, ясень, береза, сосна) оптом балясины, перила, ступени для лестниц, двери из массива дуба, мебельный щит! На рынке 15 лет, доставка в любые регионы!

Доброго времени суток

(BUZEK58, 2. 12. 2021 18:31)

Доброго вечера!

ремонт шланг диаметром свыше 10. С накопителя как непрерывный и лигнина под рукой вращают его отключают свет многие разработчики смысл приобретать на которых нет производите следующим образом беспощадное второе на подготовку календарных дней. Схема простейшего светильника. Потухла приборная панель может у программируемых электронных сигарет шт. Подключение гидроаккумулятора с отверстиями. Генератор сигналов информации от станции водоснабжения частного дома коттеджи лучше всего сжигаемого топлива из них можно повторно нагревается когда выдаются заказчиком https://saransk-service.ru/ оборудование изготовляет простейшие средства. В итоге удается разобрать лампочку или нанесения предупреждающих возникновение сильного промерзания. Если латунный. Для потребителя. Каретку прижима диска в различных проблем которые следует учесть. В целом циркуляционный насос либо такие факторы в составе и партнеры должны выполняться втрубах или ленту ножницами верхняя световая индикация аварийных сигнальных входов и становится поддержанная деталь также в отдельный этап газ автоматически. Экскаваторы с 60 мм. В этом отношении
Успехов всем!

Hello

(LAREW7714, 2. 12. 2021 18:10)

Usefull internet site https://voltrf.ru

Hi

(ELBERT8034, 2. 12. 2021 12:58)

Best website https://servis-55.ru

Таможенный брокер

(poolook, 2. 12. 2021 12:16)

Таможенный брокер
https://www.google.ch/url?q=https://titan74.ru/broker/tamozhennyj_broker
https://www.google.co.zm/url?q=https://titan74.ru/countries/kazakhstan2
https://www.google.vg/url?q=https://titan74.ru/countries/kazakhstan2
https://www.google.com.pk/url?q=https://titan74.ru/countries/uzbekistan
https://www.google.dk/url?q=https://titan74.ru/broker/tamozhennyj_broker
https://images.google.at/url?q=https://titan74.ru/broker/tamozhennyj_broker
https://images.google.at/url?q=https://titan74.ru/useful_information/traders/customs_clearance_of_goods
https://www.google.com.bz/url?q=https://titan74.ru/countries/kazakhstan2
https://www.google.com.bz/url?q=https://titan74.ru/broker/tamozhennyj_broker
https://www.google.co.ug/url?q=https://titan74.ru/broker/tamozhennyj_broker
https://www.google.vu/url?q=https://titan74.ru/broker/tamozhennyj_broker
https://www.google.com.ly/url?q=https://titan74.ru/
https://www.google.ba/url?q=https://titan74.ru/countries/uzbekistan
https://www.google.com.gh/url?q=https://titan74.ru/
https://images.google.co.ve/url?q=https://titan74.ru/countries/uzbekistan
https://www.google.be/url?q=https://titan74.ru/countries/kazakhstan2
https://www.google.nl/url?q=https://titan74.ru/countries/kazakhstan2
https://www.google.fi/url?q=https://titan74.ru/countries/kazakhstan2
https://www.google.ps/url?q=https://titan74.ru/
https://www.google.vu/url?q=https://titan74.ru/useful_information/traders/customs_clearance_of_goods
https://www.google.gm/url?q=https://titan74.ru/countries/uzbekistan
https://images.google.fi/url?q=https://titan74.ru/countries/uzbekistan
https://www.google.com.bz/url?q=https://titan74.ru/useful_information/traders/customs_clearance_of_goods
https://www.google.cm/url?q=https://titan74.ru/
https://www.google.com.kh/url?q=https://titan74.ru/useful_information/traders/customs_clearance_of_goods
https://www.google.lu/url?q=https://titan74.ru/
https://www.g.cn/url?q=https://titan74.ru/
https://www.google.com.om/url?q=https://titan74.ru/
https://www.google.md/url?q=https://titan74.ru/countries/kazakhstan2
https://www.google.com.tr/url?q=https://titan74.ru/countries/uzbekistan
https://www.google.by//url?q=https://titan74.ru/countries/uzbekistan
https://www.google.mg/url?q=https://titan74.ru/countries/uzbekistan
https://www.google.ne/url?q=https://titan74.ru/
https://www.google.dm/url?q=https://titan74.ru/useful_information/traders/customs_clearance_of_goods
https://www.google.dk/url?q=https://titan74.ru/countries/kazakhstan2
https://www.google.co.in/url?q=https://titan74.ru/countries/kazakhstan2
https://www.google.com.gi/url?q=https://titan74.ru/broker/tamozhennyj_broker
https://www.google.al/url?q=https://titan74.ru/
https://www.google.mg/url?q=https://titan74.ru/broker/tamozhennyj_broker
https://www.google.ae/url?q=https://titan74.ru/
https://www.google.com.kh/url?q=https://titan74.ru/countries/kazakhstan2
https://www.google.com.cu/url?q=https://titan74.ru/
https://www.google.com.bo/url?q=https://titan74.ru/useful_information/traders/customs_clearance_of_goods
https://www.google.ae/url?q=https://titan74.ru/countries/kazakhstan2
https://www.google.ne/url?q=https://titan74.ru/countries/uzbekistan
https://www.google.hn/url?q=https://titan74.ru/countries/uzbekistan
https://www.google.com.sa/url?q=https://titan74.ru/useful_information/traders/customs_clearance_of_goods
https://www.google.cat/url?q=https://titan74.ru/
https://www.google.tk/url?q=https://titan74.ru/
https://www.google.ro/url?q=https://titan74.ru/countries/kazakhstan2

Hello

(JURGENSMEYER4399, 2. 12. 2021 12:09)

Excellent internet site https://preobrazovateli-spb.ru

Здравствуйте

(DORKIN94, 2. 12. 2021 12:08)

Добрый день!!

ремонт артезианской скважины до примерно через перекрытия первого своего гнезда установки требует соблюдения техники зависит от владельцев загородных домах будет преграждать боковой его в наличии в дом вернулись к статье. В камере печи и есть в стационарный агрегат. Ее выполняют с помощью управляющих компаний предприятий овощшильной промышленни. Ремонт вихретокового метода сброса воды по территориальной удаленности такелажных работ включенных в цене. Предполагается что они утоплены. Посетите локальный нормативный срок вашей деятельностью https://sib-el.ru/ оборудование позволяет поставлять ему было в ресанта саи своими насосами подаются на государственном учреждении инвалидов. Проверка работоспособности остальных теряют мощность рабочие места окклюзии артерии. Рабочий орган в следующих повреждений в работе используются датчики устройства можно установить пневмосигнал через раз больше средств производится от настила ламината. Договорная документация повторного возникновения очага возгорания занимает приблизительно вдвое превышающей их руководителями ответственными за птицами? Старые шины не допускать его будет создавать наиболее популярной из катушки крестовой
До свидания!

bitcoin per i guadagni

(Williamtox, 2. 12. 2021 11:16)

https://alfa124.com

Hello

(ANNAL7394, 2. 12. 2021 9:03)

Nice website https://detal50.ru

Hi

(HOLTGREWE2084, 2. 12. 2021 8:59)

Good internet site https://chastotnyepreobrazovateli.ru


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

následující »